Coach-on-Site™

Yksilövalmennusta työ- ja yksityiselämän muutoksiin ja haasteisiin

Mitä tarjoan?

Tarjoan yksilövalmennusta työ- ja yksityiselämän muutoksiin ja haasteisiin Coach-on-Site™ -konseptilla (CoS). Coach-on-Site™ eli coachin vastaanotto työpaikalla on nopea ja uudenlainen ratkaisu työhyvinvoinnin edistämiseen.

Yhä useamman tuttavapiirissä on ihmisiä, jotka ovat uupumisen takia joutuneet sairauslomalle. Jatkuvat muutokset aiheuttavat stressiä ja hankausta työyhteisöissä. Esimiehiltä odotetaan taikatemppuja monenlaisiin työpaikan ongelmatilanteisiin, vaikka monia heistä ei ole juurikaan koulutettu inhimillisten ongelmatilanteiden käsittelyyn. 

Jokainen työntekijä on vastuussa omasta hyvinvoinnistaan, mutta heille voi tarjota mahdollisuuden säännölliseen coachin tapaamiseen minkä tahansa elämää ja työtä haittaavan ongelman käsittelyyn. Coach tukee ja ohjaa uusien ratkaisuvaihtoehtojen löytämiseen. Matalan kynnyksen palveluna Coach-on-Site™ helpottaa hyvinvointiongelmiin tarttumista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Organisaation tai sen yksikön muutosvaiheen aikana henkilökohtainen tuki on tehokkain tapa varmistaa, että muutos saadaan vietyä läpi ihmisten tarpeet huomioiden. Esimiehet ovat usein itsekin muutoksen kohteena, jolloin heidän voi olla vaikea riittävästi tukea johdettaviaan. Ulkopuolinen coach vahvistaa organisaation toimintakykyä muutoksen eri vaiheissa.

Coach-on-Site™ -konseptin on luonut Executive Therapist & Coach Tuula Saarela (https://tuulasaarela.com), ja palvelun tarkoituksena on tuoda lisää inhimillisyyttä ja hyvinvointia suomalaisten työelämään.
Coaching - Mitä se on?

Autan asiakasta hyödyntämään sekä henkilökohtaisen että ammatillisen potentiaalinsa täysipainoisesti. Asiakkaan kanssa asetamme jokaiselle coaching-sessiolle tavoitteen. Olen läsnä, kuuntelen aktiivisesti, esitän vahvoja kysymyksiä ja kommunikoin suoraan. Aktiivinen kuuntelu on kyky keskittyä täysin siihen mitä asiakas sanoo ja jättää sanomatta. Teen kuulemani perusteella yhteenvetoja, varmistaakseni että olen ymmärtänyt asiakasta. Autan asiakasta luomaan suunnitelmia, joiden tavoitteet ovat saavutettavia ja mitattavia. Rohkaisen asiakasta ja annan tunnustusta onnistumisista.

Kuka olen? 

-Susanna Aflecht

Certified Coach, Diplomi-insinööri

Olen koulutukseltani energiatekniikan diplomi-insinööri ja sertifioitu coach. Diplomi-insinööriopintoni suoritin Otaniemen Teknillisessä Korkeakoulussa (nykyinen Aalto-yliopisto), ja coachiksi pätevöidyin MIF:n Certified Coach Training -koulutusohjelmassa.

Olen aikaisemmin toiminut projekti-insinöörinä ja projektipäällikkönä IT-alalla 10 vuoden ajan. Olen suorittanut psykologian perusopinnot Jyväskylän avoimeen yliopistoon vuosina 2016-2017. Syksystä 2020 alkaen olen suorittanut sosionomiopintoja Hämeen Ammattikorkeakouluun (HAMK), syventymiskohteenani mielenterveys- ja päihdetyö. Teen opintojeni ohessa töitä myös mm. mielenterveys- ja päihdekuntoutujien parissa. Olen 43-vuotias.

Yhdistän käytännön työelämän kokemukseni, muun elämänkokemukseni ja coaching-osaamiseni yksilöiden ja organisaatioiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Minusta sanottua

"Susanna on empaattinen, tarkkanäköinen ja intuitiotaan hyödyntävä coach, joka avaa loistavilla kysymyksillään ja havainnoillaan asiakkaalle uusia näkökulmia. Jokaisella coaching -kerralla olen oppinut itsestäni jotakin uutta ja saavuttanut myös ratkaisuja tavoitteideni eteen. Suosittelen lämpimästi!" 

-45-vuotias nainen, koulutuspäällikkö ja ammatillinen opettaja (6.6.2019)

Haluatko kuulla lisää? 

Ota yhteyttä!


Bright Coaching

Coach: Susanna Aflecht

susanna.aflecht@brightcoaching.fi